طرح‌های تحقیقاتی

ردیف نام واحد دانشگاهی عنوان یا موضوع طرح  محل تامین اعتبار طرح  مبلغ قرارداد
( به ریال )
 تاریخ ورود
به واحد
 تاریخ نهایی عقد قرارداد
درحال اجرا
 خاتمه یافته
1 قوچان  بررسی وضعیت کیفی منابع تامین و شبکه توزیع آب آشامیدنی منطقه سنخواست در خراسان شمالی و ارائه راهکارهای حذف رسوبات تشکیل شده در لوله‌های انتقال آب این منطقه  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی  000/500/273  10/10/87  23/10/87 P  
2 قوچان  شبیه سازی الگوی انتشار گازهای سمی احتمالی به هنگام نشتی و بحران در پتروشیمی خراسان  مجتمع پتروشیمی خراسان   (بجنورد)  000/000/110  27/11/88  10/12/88 P  

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد