اولویت ها

1) الویت‌های پژوهشی (حمایت از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری)- معاونت صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت         www.tehranioc.ir
2) الویت‌های پژوهشی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 .jpg
3) الویت هاس صندوق مهرامام رضا(ع)                             www.mehrereza.ir
4) الویت‌های پژوهشی شورای  مبارزه با مواد مخدر    www.etiyadpazhohi.ir
5) (جدید 6/6/92)الویت پژوهشی دفترفنی اداره نوسازی وتجهیز مدارس خراسان                                                                                                                                  www.nosazimadares.ir
6)  الویت‌های پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور www.gio.ir
7)  الویت‌های تحقیقاتی و فناوری شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری.pdf
8)  الویت‌های پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایران .doc
9) الویت‌های پژوهشی مجتمع پتروشیمی خراسان ( بجنورد ) .pdf
10)  وزارت بهداشت .pdf
11) سازمان ثبت احوال کشور.doc
12)  آب و فاضلاب خراسان رضوی.doc
13)  صنعت برق خراسان رضوی .pdf
14)  طرحهای اینترنشیپ برق خراسان رضوی.doc
15)  شرکت ملی گاز استان تهران.doc
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط

  • معرفی
  • تفاهم نامه ها